สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

เมื่อสังคมโลกก้าวสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 ปัญฆาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้ส่งผลกระทบมาถึงศตวรรษใหม่ด้วย โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงประสบวิกฤตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง การดำรงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกจึงต้องเรียนรู้ปัญหา และมีวิจารณญาณในการป้องกันและแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบและสันติสุข

613309-topic-ix-7

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s